coter des superstars


roster de SMACKDOWN

quelques superstars

roster de RAW

christian titantron 2011

zack ryder titantron 2011

evan bourne titanron 2011

john morison titantron 2011

the miz titantron 2011